ISAE Honorary Fellow Awardees

S.NoYearName
12023Dr. Himanshu Pathak
22022None was recommended
32020Shri Kirankumar Mavjibhai Kathiriya
42020Dr. Ramesh Chand
52020Shri Raju S.V
62020Dr. Jitendra P. Srivastava
72020Shri Manoj Kumar Sharma
82019Dr. John F. Reid
92019Shri Vivek Gupta
102019Padma Shree Prof. Brahma Singh
112016Mr. Vikram Ahuja
122018Dr. Praveen Rao Velchala
132018Dr. Trilochan Mohapatra
142017Ms. Mallika Srinivasan
152017Dr. Rupinder Singh Sodhi
162017Shri. Sanjay Prasad
172017Prof. K P Singh
182016Dr. Ashwani Kumar
192016Dr. P K Joshi
202013Dr. D.Rama Rao
212012Dr. Y.L. Nene
222011Mr. D.S. Balachandra Babu
232011Mr. Manmohan Singh Riat
242011Dr. Anil K. Gupta
252010Dr. H.S. Gupta