Honorary Fellows

S.NoYearName
12020Shri Kirankumar Mavjibhai Kathiriya
22020Dr. Ramesh Chand
32020Shri Raju S.V
42020Dr. Jitendra P. Srivastava
52020Shri Manoj Kumar Sharma
62019Dr. John F. Reid
72019Shri Vivek Gupta
82019Padma Shree Prof. Brahma Singh
92016Mr. Vikram Ahuja
102018Dr. Praveen Rao Velchala
112018Dr. Trilochan Mohapatra
122017Ms. Mallika Srinivasan
132017Dr. Rupinder Singh Sodhi
142017Shri. Sanjay Prasad
152017Prof. K P Singh
162016Dr. Ashwani Kumar
172016Dr. P K Joshi
182013Dr. D.Rama Rao
192012Dr. Y.L. Nene
202011Mr. D.S. Balachandra Babu
212011Mr. Manmohan Singh Riat
222011Dr. Anil K. Gupta
232010Dr. H.S. Gupta